Xawery Rogaliński ur. 1824, s. Marcina

Czytaj o poprzednim pokoleniu: Marcin Rogaliński ur. około 1785
Aktualizacja wpisu i wykresu: 11-I-2020, H.
Spis treści:

DZIECIŃSTWO, MŁODOŚĆ
Xawery był synem Marcina i Józefy.

Imię prapradziadka zapisywano wtedy różnie: Ksawery lub Xawery.

Urodził się w Goliszewie, co odnotowano wówczas w parafii Łęki Kościelne. Poniżej akt urodzin 2xpradziadka:
1824-ur-ksawery-rogal-014
14 Goliszew Roku 1824 dnia 17 lutego o godzinie 4 po południu – przed nami X. i Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Łękskiej w Powiecie Orłowskim stawił się Marcin Rogaliński lat 30 maiący kumornik w Goliszewie zamieszkały i okazał Nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu pod numerem drugim, na dniu dziesiątym o godzinie pierwszej po północy m. i r.b. oświadczaiąc, iż iest spłodzonym z niego i Józefy z Naboroskich [obocznie w innych dokumentach: Naborowska, Naborowicz, Borowska, Borowicz] lat 28 maiącey iego małżonki, i że życzeniem jego (małżonki) iest nadać mu imię Xawery. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu dziecięcia — w przytomności Sebastyana Dąbroskiego [Sebastian Dąbrowski], lat 27 maiącego i Andrzeia Kartoskiego [Andrzej Kartowski] lat 34 liczącego Gospodarzy w Goliszewie zamieszkałych. Akt Urodzenia dziecięcia spisaliśmy i po przeczytaniu go Sami podpisaliśmy, gdy Oyciec i Świadkowie pisać nieumieią. X. Ant. Siemoński [Siemiński] Urzędnik Stanu Cywilnego.

Xawery był kowalem

Xawery był kowalem

Ciekawostka: Prawnuk Ksawerego a mój Ojciec przyjaźnił się wiele lat z Jerzym Naborowskim.

Ksawery Rogaliński miał 5 braci (wymienionych kolejno w poprzednim biogramie – jego ojca, Marcina). O trzech młodszych wiem niewiele. Dwaj starsi – Apolinary i Teofil – bez wątpienia założyli rodziny, zostawiając ślady w aktach stanu cywilnego.


ŚLUB
Dotarłam do aktu ślubu Xawerego. Ślub odbył się w lutym 1843, zaś w grudniu tegoż roku urodził się ich pierwszy syn i na akcie urodzin Ksawery jest kowalem. Można więc przypuszczać, że już kilka lat spędził na nauce zawodu u mistrza kowalskiego.

1843 - akt ślubu Ksawerego i Łucji

1843 – akt ślubu Ksawerego i Łucji

Działo się w mieście Brzezinach dni 22 lutego 1843 roku o godzinie 10 rano. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Marcina Rogalińskiego, karbowego lat 50 i Marcina Jóźwika, gospodarza lat 60 liczących, w Przecławiu zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Xawerym Rogalińskim, kawalerem w Przecławiu, przy Rodzicach zamieszkałym, urodzonym z Marcina i Józefy z Naborowiczów, małżonków Rogalińskich, karbowych z Przecławia, lat 18 mający, a wdową Łucją Gostyńską po zmarłym jej pierwszym mężu Janie Gostyńskim od lat dwóch w Przecławiu, córką Marcina i Maryanny małżonków Jóźwików gospodarzy z Przecławia urodzoną, zamieszkałą w Przecławiu i przy Rodzicach zostającą, lat 22 mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach 29 stycznia, 5 i 12 lutego roku bieżącego w parafii Brzezińskiej, jako zezwolenia ustne obecnych Rodziców nowo zaślubionego aktowi małżeństwa było oświadczone. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż nie zawarli żadnej przedślubnej umowy. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany przez Nas i podpisany został, gdyż stawający i świadkowie pisać nie umieją.
Xiądz Apolinary Łaxx Komendarz parafii Brzezińskiej

Foto: sxc.hu

Foto: sxc.hu

Świadkami ślubu byli ojcowie państwa młodych, Marcin i Marcin. Uczył Marcin Marcina…

Łucja urodziła się w 1819 roku, również w Przecławiu, gdzie jej rodzice Marcin i Marianna z domu Koluszkiewicz*) Jóźwikowie byli rolnikami. 6-XI-1936 wyszła za mąż za starszego od siebie o 4 lata Jana Gostyńskiego, który czeladnikował u kowala. Niestety, w 1841 miał miejsce jakiś wypadek, czy też choroba zmogła kowalskiego czeladnika — nie wiadomo. Młoda Łucja została wdową.

Nie wiadomo, jak wyglądała Łucja...

Nie wiadomo, jak wyglądała Łucja…

Nic nie wiadomo o dzieciach z tego małżeństwa. Wkrótce znowu wyszła za mąż – też za za kowala. No cóż, to były silne chłopy. Prawdopodobnie nie miała wcześniej dzieci, ponieważ w akcie ślubu Łucji z Ksawerym brak jakiejkolwiek notatki o przejęciu odpowiedzialności za dzieci z poprzedniego małżeństwa.


DZIECI I DOMY
Łucja urodziła Ksaweremu trzech synów:

 • w 1843 urodził się Jan Rogaliński (pradziad mój), jako miejsce narodzin w dokumentach wymieniona jest parafia Gałków Duży (7 km na płd od Brzezin)
 • w 1846 urodził się Franciszek Rogaliński
 • nie wiem jeszcze, kiedy urodził się trzeci z braci, Ignacy Rogaliński

Nie wiadomo, jak zakończyło się małżeństwo Ksawerego z Łucją, ale nie trwało długo. Łucja zmarła.

W 1852 roku w całym prawie Królestwie Polskim grasowała epidemia cholery, zbierając obfite żniwo — głównie wśród chłopów i biedoty miejskiej.

Dziesięć lat po ślubie z Łucją, 18 września 1853 roku wdowiec Xawery ożenił się ponownie — tym razem z panną Marianną Pacholską (ur. 1827) z niedalekich Lisowic.

To też nie jest Marianna ;)

To też nie jest Marianna 😉

Działo się w Mieście Brzezinach dnia ośmnastego września tysiąc ośmset pięćdziesiątego trzeciego roku, o godzinie piątej po południu. Wiadomo czyniemy, że w przytomności świadków Michała Krakowiaka i Macieja Pieczywody gospodarzy z Przecławia pełnoletnich, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Ksawerym Rogalińskim wdowcem po Łucji z Juźwików zmarłej w parafii tutejszej, kawalerem w Bronowicach zamieszkałym, urodzonym w Goliszewie z Marcina i Józefy małżonków Rogalińskich wyrobników z Goliszewa, lat trzydzieści mającym, a panną Maryanną Pacholską, córką Wincentego i Maryanny małżonków Pacholskich już zmarłych, urodzoną we wsi Jesionnej w Lisowicach zamieszkałej i tam w służbie zostającej lat dwadzieścia sześć mającej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach siedemnastym, dwudziestym czwartym i trzydziestym pierwszym lipca bieżącego roku w Parafii Brzezińskiej. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż umowy przedślubnej żadnej nie zawarli. Akt ten stawającym i świadkom pisać nie umiejącym przeczytany został.
Ksiądz Kazimierz Władysław Łukowski,
…niarz parafii Brzezińskiej

Marianna weszła do rodziny i wzięła na siebie obowiązki wychowania trójki małoletnich synów Ksawerego. Urodziła mu jeszcze szóstkę dzieci, jednak z nich tylko Feliks urodzony w 1859 i Jan (ur. 1861) wyrośli z dzieciństwa i założyli później rodziny.
Ich dwie siostry zmarły w 1859 roku – czy to znowu jakaś zaraza, czy co? Trzecia siostra roku nie przeżyła w 1867. Jeszcze nie wiem, co się stało z niedawno odkrytą Olimpią, urodzoną w marcu 1866 roku.


ZAWÓD I PRACA
Ksawery został już kowalem gromadzkim w Przecławiu. Dzieci w metrykach urodzin mają wpisane wsie tuż koło Brzezin: Bronowice, Zalesie, Przecław.


ŚMIERĆ
Ksawery zmarł w 1870-1880 (po 1869 – ur. córki, a przed rokiem 1881 – nie dożył ślubu syna Franciszka w tymże roku), jeszcze szukam dokładniejszych informacji.

Rodzina Ksawerego

Rodzina Ksawerego (klik powiększa)

——–
*) Marianna Koluszkiewicz ur. 1788 – prapraprababcia, córka Szymona i Wiktorii (oboczność nazwiska: Koluczkiewicz), urodzona w Kołacinku (chrzest dnia 13.08.1788). Zamężna z Marcinem Jóźwikiem, mieli co najmniej 4 dzieci. W 1819 urodziła córkę Łucję z Jóźwików I voto Gostyńską, po owdowieniu w 1841, żonę Ksawerego Rogalińskiego (ślub 6-11-1836 w Brzezinach).

Miejscowości związane z Ksawerym

Miejscowości związane z KsawerymDOKUMENTY dotyczące Ksawerego Rogalińskiego

 • 1824-02-10 – akt urodzin Ksawerego, Goliszew parafia Łęki Kościelne
 • 1843-02-22 – akt ślubu z Łucją, Brzeziny (łódzkie)
 • 1843-12-26 – akt urodzin – syn Jan, Gałków, par. Brzeziny
 • brak: – akt urodzin – syn Ignacy
 • brak: ok. 1846 – akt urodzin – syn Franciszek
 • brak: między 1846 a 1853 – akt śmierci – żona Łucja
 • 1853-09-18 – akt ślubu z Marianną, Brzeziny
 • 1855-03-25: akt śmierci ojca, Marcina, Osiny. Matka – Józefa zostaje wdową. Niedługo przenosi się do Kołacinka, do brata Xawerego, najstarszego swego syna Marcina Jędrzeja i jego żony Rozalii z Pawlikowskich
 • 1856-04-16 – akt urodzin – córka Antonina, Bronowice k. Brzezin
 • brak: 1858-03-17 – akt urodzin – córka Marianna, Bronowice k. Brzezin
 • 1859-02-20 – akt śmierci – córka Antonina, Przecław k. Brzezin
 • 1859-03-29 – akt śmierci – córka Marianna, Przecław k. Brzezin
 • 1859-06-27- akt urodzin – syn Feliks, Przecław k. Brzezin
 • brak: ok. 1861 – akt urodzin – syn Jan, Bronowice k. Brzezin
 • brak: 1866-03-16 – akt urodzin – córka Olimpia, Zalesie k. Brzezin (akt ur. nr 120/1866 w Archiwum w Łodzi)
 • brak: 1867-01 – akt urodzin – córka Aleksandra, Zalesie k. Brzezin
 • 1867-10-07 – akt śmierci – córka Aleksandra, Będzelin par. Łaznów
 • 1869-01-18 – akt ślubu – Jan (syn Ksawerego i Łucji) i Antonina Kotlińska, Łódź
 • brak: między 1869 a 1881 (nie dożył ślubu syna Franciszka) – akt śmierci Ksawerego

———————-
Czytaj o następnym pokoleniu: Jan Rogaliński ur. 1843


Podziel się