Xawery Rogaliński ur. 1824, s. Marcina

Czytaj o poprzednim pokoleniu: Marcin Rogaliński ur. około 1785
Aktualizacja wpisu i wykresu: 10-V-2023, H.
Spis treści:

DRZEWO XAWEREGO
Drzewo Xawerego
Drzewo (według programu GenoPro) – klik powiększa [2023-05-11]MAPKA

Miejscowości związane z Ksawerym

Miejscowości związane z Ksawerym (2016-11; wkrótce uaktualnienie według najnowszych danych).DZIECIŃSTWO, MŁODOŚĆ
Xawery był synem Marcina i Józefy Rogalińskich, jednym z ich jedenaściorga dzieci.

Imię prapradziadka zapisywano wtedy różnie: Ksawery lub Xawery, czasem też Xawier.

Urodził się w Goliszewie, co odnotowano wówczas w parafii Łęki Kościelne. Poniżej akt urodzin 2xpradziadka:
1824-ur-ksawery-rogal-014
14 Goliszew Roku 1824 dnia 17 lutego o godzinie 4 po południu – przed nami X. i Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Łękskiej w Powiecie Orłowskim stawił się Marcin Rogaliński lat 30 maiący kumornik w Goliszewie zamieszkały i okazał Nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu pod numerem drugim, na dniu dziesiątym o godzinie pierwszej po północy m. i r.b. oświadczaiąc, iż iest spłodzonym z niego i Józefy z Naboroskich [obocznie w innych dokumentach: Naborowska, Naborowicz, Borowska, Borowicz] lat 28 maiącey iego małżonki, i że życzeniem jego (małżonki) iest nadać mu imię Xawery. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu dziecięcia — w przytomności Sebastyana Dąbroskiego [Sebastian Dąbrowski], lat 27 maiącego i Andrzeia Kartoskiego [Andrzej Kartowski] lat 34 liczącego Gospodarzy w Goliszewie zamieszkałych. Akt Urodzenia dziecięcia spisaliśmy i po przeczytaniu go Sami podpisaliśmy, gdy Oyciec i Świadkowie pisać nieumieią. X. Ant. Siemoński [Siemiński] Urzędnik Stanu Cywilnego.

Xawery był kowalem

Xawery był kowalem

Ciekawostka: Prawnuk Ksawerego a mój Ojciec przyjaźnił się wiele lat z Jerzym Naborowskim.

Ksawery Rogaliński miał 4 braci: Marcin Jędrzej (1814-1888, był ekonomem), Apolinary (1840-1902, z zawodu szewc) i Teofil (1835-1906, był ogrodnikiem) – bez wątpienia założyli rodziny, zostawiając ślady w aktach stanu cywilnego. O pozostałym Wawrzyńcu (ur. 1817) wiem niewiele.


ŚLUB I
Dotarłam do aktu ślubu 18-letniego Xawerego z 22-letnią wdową Łucją. Ślub odbył się w lutym 1843, zaś w grudniu tegoż roku urodził się ich pierwszy syn i w akcie jego urodzin Ksawery wymieniony jest jako kowal. Można więc przypuszczać, że już kilka lat spędził na nauce zawodu u mistrza kowalskiego.

1843 - akt ślubu Ksawerego i Łucji

1843 – akt ślubu Ksawerego i Łucji

Działo się w mieście Brzezinach dni 22 lutego 1843 roku o godzinie 10 rano. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Marcina Rogalińskiego, karbowego lat 50 i Marcina Jóźwika, gospodarza lat 60 liczących, w Przecławiu zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Xawerym Rogalińskim, kawalerem w Przecławiu, przy Rodzicach zamieszkałym, urodzonym z Marcina i Józefy z Naborowiczów, małżonków Rogalińskich, karbowych z Przecławia, lat 18 mający, a wdową Łucją Gostyńską po zmarłym jej pierwszym mężu Janie Gostyńskim od lat dwóch w Przecławiu, córką Marcina i Maryanny małżonków Jóźwików gospodarzy z Przecławia urodzoną, zamieszkałą w Przecławiu i przy Rodzicach zostającą, lat 22 mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach 29 stycznia, 5 i 12 lutego roku bieżącego w parafii Brzezińskiej, jako zezwolenia ustne obecnych Rodziców nowo zaślubionego aktowi małżeństwa było oświadczone. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż nie zawarli żadnej przedślubnej umowy. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany przez Nas i podpisany został, gdyż stawający i świadkowie pisać nie umieją.
Xiądz Apolinary Łaxx Komendarz parafii Brzezińskiej

Foto: sxc.hu

Foto: sxc.hu

Świadkami ślubu byli ojcowie państwa młodych, Marcin i Marcin. Uczył Marcin Marcina…

Łucja urodziła się w 1819 roku, również w Przecławiu, gdzie jej rodzice Marcin i Marianna z domu Koluszkiewicz*) Jóźwikowie byli rolnikami. 6-XI-1936 wyszła za mąż za starszego od siebie o 4 lata Jana Gostyńskiego, który był synem kowala i kowalskim czeladnikiem. Niestety, w 1841 miał miejsce jakiś wypadek, czy też choroba zmogła młodego kowala — nie wiadomo. Młoda Łucja została wdową.

Nie wiadomo, jak wyglądała Łucja...

Nie wiadomo, jak wyglądała Łucja…

Nic nie wiadomo o dzieciach z tamtego małżeństwa Łucji. Wkrótce znowu wyszła za mąż – za Ksawerego, też kowala. No cóż, to były silne chłopy. Prawdopodobnie nie miała wcześniej dzieci, ponieważ w akcie ślubu Łucji z Ksawerym brak jakiejkolwiek notatki o przejęciu odpowiedzialności za dzieci z poprzedniego małżeństwa.


DZIECI I DOMY
Łucja urodziła Ksaweremu czterech synów:

 • w 1843 urodził się Jan Rogaliński (pradziad mój), jako miejsce narodzin w dokumentach wymieniona jest parafia Gałków Duży (7 km na płd od Brzezin)
 • w 1846 urodził się Franciszek Rogaliński
 • nie wiem jeszcze, kiedy urodził się trzeci z braci, Ignacy Rogaliński
 • w 1852 urodził się Grzegorz Rogaliński

Nie wiadomo, jak zakończyło się małżeństwo Ksawerego z Łucją, ale nie trwało długo. W 1852 Łucja zmarła – być może po urodzeniu Grzegorza, który też nie pożył długo – zmarł jako roczne dziecko.

W 1852 roku w całym prawie Królestwie Polskim grasowała epidemia cholery, zbierając obfite żniwo — głównie wśród chłopów i biedoty miejskiej.ŚLUB II
Dziesięć lat po ślubie z Łucją i rok po jej śmierci, 18 września 1853 roku 29-letni wdowiec Xawery ożenił się ponownie – tym razem z 26-letnią panną Marianną Pacholską (ur. 1827), sierotą z niedalekich Lisowic.

To też nie jest Marianna ;)

To też nie jest Marianna 😉

Działo się w Mieście Brzezinach dnia ośmnastego września tysiąc ośmset pięćdziesiątego trzeciego roku, o godzinie piątej po południu. Wiadomo czyniemy, że w przytomności świadków Michała Krakowiaka i Macieja Pieczywody gospodarzy z Przecławia pełnoletnich, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Ksawerym Rogalińskim wdowcem po Łucji z Juźwików zmarłej w parafii tutejszej, kawalerem w Bronowicach zamieszkałym, urodzonym w Goliszewie z Marcina i Józefy małżonków Rogalińskich wyrobników z Goliszewa, lat trzydzieści mającym, a panną Maryanną Pacholską, córką Wincentego i Maryanny małżonków Pacholskich już zmarłych, urodzoną we wsi Jesionnej w Lisowicach zamieszkałej i tam w służbie zostającej lat dwadzieścia sześć mającej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach siedemnastym, dwudziestym czwartym i trzydziestym pierwszym lipca bieżącego roku w Parafii Brzezińskiej. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż umowy przedślubnej żadnej nie zawarli. Akt ten stawającym i świadkom pisać nie umiejącym przeczytany został.
Ksiądz Kazimierz Władysław Łukowski,
[…niarz] parafii BrzezińskiejKOLEJNE DZIECI I DOMY

Marianna weszła do rodziny i wzięła na siebie obowiązki wychowania trójki małoletnich synów Ksawerego i zmarłej Łucji.
II żona urodziła mu jeszcze siedmioro dzieci, jednak z nich tylko Feliks urodzony w 1859 i Jan (ur. 1861) i Antonina (ur. 1864)wyrośli z dzieciństwa i założyli później rodziny.
Ich brat i dwie siostrzyczki zmarli w 1859 roku – czy to znowu jakaś zaraza, czy co?
W roku 1864 urodziła się Antonina – która wyrosła na zdrową kobietę (w 1886 wyszła za mąż za Konstantego Ambrozińskiego i urodziła co najmniej trójkę dzieci w latach 1890, 1894 i 1896)
Kolejna córeczka Aleksandra miała niecały roczek, gdy zmarła w 1867. Jeszcze nie wiem, co się stało z niedawno odkrytą Olimpią, urodzoną w marcu 1866 roku.


ZAWÓD I PRACA
Ksawery został już kowalem gromadzkim w Przecławiu. W metrykach urodzin dzieci figurują wsie w bliskiej okolicy Brzezin: Bronowice, Zalesie, Przecław, a po 1867 – Będzelin blisko Koluszek.


ŚMIERĆ
Ksawery zmarł 12 grudnia 1882 roku — niedawno dopiero dotarłam do aktu jego zgonu.

164, Będzelin
Rogaliński Xawery
Działo się we wsi Łaznów szesnastego / dwudziestego ósmego grudnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Benedykt Ryk i Kajetan Sciborek, obaj wyrobnicy pełnoletni z Będzelina, i oświadczyli, że trzynastego / dwudziestego piątego grudnia o godzinie szóstej rano w Będzelinie umarł Xawery Rogaliński, wyrobnik lat siedemdziesiąt pięć, urodzony w Przedsławiu syn Marcina i Józefy małżonków Rogalińskich, pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Mariannę z Pacholskich. Po naocznym upewnieniu się o zejściu Xawerego Rogalińskiego, akt ten obecnym niepiśmiennym został przeczytany i przez nas tylko podpisany.
Ksiądz Ludwik Mierzejewski (?), proboszcz Łaznowski

Wynika z tego dokumentu również, że po roku 1867 Ksawery z rodziną przeprowadził się spod Brzezin w okolice Koluszek – do Będzelina w parafii Łaznów – i tam prawdopodobnie mieszkał przez ostatnie lata, już do śmierci.DOKUMENTY dotyczące Ksawerego Rogalińskiego
Dla ułatwienia przeszukiwania większość imion podałam w mianowniku.

 • 1824-02-10 – akt urodzin Ksawerego, Goliszew, parafia Łęki Kościelne
 • 1843-02-22 – akt ślubu z Łucją, Brzeziny (łódzkie)
 • 1843-12-18 – akt urodzin syna – Jan, Gałków, par. Brzeziny
 • brak: – akt urodzin syna – Ignacy
 • brak: ok. 1846 – akt urodzin syna – Franciszek (zm. 16.05.1931)
 • brak: 1852 – akt urodzin syna – Grzegorz
 • 1852-08-13 – akt śmierci – żona Łucja, Bronowice k. Brzezin
 • 1853-01-09 – akt śmierci syna – Grzegorz, Bronowice k. Brzezin
 • 1853-09-18 – akt ślubu z Marianną, Brzeziny
 • brak: 1854-06-27- akt urodzin syna – Michał, Bronowice k. Brzezin
 • 1855-02-25- akt śmierci syna – Michał, Bronowice k. Brzezin
 • 1855-03-25: akt śmierci ojca – Marcin, Osiny. Matka – Józefa zostaje wdową. Niedługo przenosi się do Kołacinka, do brata Xawerego, najstarszego swego syna Marcina Jędrzeja i jego żony Rozalii z Pawlikowskich
 • 1856-04-16 – akt urodzin córki – Antonina, Bronowice k. Brzezin
 • 1858-03-17 – akt urodzin córki – Marianna, Bronowice k. Brzezin
 • 1859-02-20 – akt śmierci córki – Antonina, Przecław k. Brzezin
 • 1859-03-29 – akt śmierci córki – Marianna, Przecław k. Brzezin
 • 1859-06-27- akt urodzin syna – Feliks, Przecław k. Brzezin
 • 1861-08-18 – akt urodzin syna – Jan, Bronowice k. Brzezin
 • 1864-12-12 – akt urodzin córki – Antonina, Zalesie k. Brzezin – UWAGA: ponowne nadanie tego samego imienia po wczesnej śmierci innej córki, Antoniny (1856-1859)
 • 1866-03-16 – akt urodzin córki – Olimpia, Zalesie k. Brzezin
 • brak: 1867-01 – akt urodzin córki – Aleksandra, Zalesie k. Brzezin
 • 1867-10-07 – akt śmierci kilkumiesięcznej córki – Aleksandra, Będzelin par. Łaznów
 • 1869-01-18 – akt ślubu syna – Jan (syn Ksawerego i Łucji) i Antonina Kotlińska, Łódź
 • 1882-12-25 – akt śmierci Ksawerego, Będzelin par. ŁaznówPokrewieństwo
Ksawery Rogaliński był moim prapradziadkiem, pradziadkiem mego Ojca – Józefa, dziadkiem mego Dziadka Stanisława i ojcem mego pradziadka Jana Rogalińskiego.


——–
*) Marianna Koluszkiewicz ur. 1788 – prapraprababcia, córka Szymona i Wiktorii (oboczność nazwiska: Koluczkiewicz), urodzona w Kołacinku (chrzest dnia 13.08.1788). Zamężna z Marcinem Jóźwikiem, mieli co najmniej 4 dzieci. W 1819 urodziła córkę Łucję z Jóźwików I voto Gostyńską, po owdowieniu w 1841, żonę Ksawerego Rogalińskiego (ślub 6-11-1836 w Brzezinach).
———————-
Czytaj o następnym pokoleniu: Jan Rogaliński ur. 1843


711x
Podziel się