Antoni Rogaliński ur. przed 1766

Spis treści:

DZIECIŃSTWO, MŁODOŚĆ
Urodzony prawdopodobnie przed 1766 rokiem (w 1766 spłodziłby syna w wieku 18-19 lat).


ŚLUB
Antoni Rogaliński ożenił się z Apolonią – zapewne przed 1785 rokiem.


DZIECI I DOMY
Antoni Rogaliński pojawia się po raz pierwszy w akcie zgonu swego syna Marcina, który urodził się w 1785-1786 roku w Turku.


ZAWÓD I PRACA
Antoni z żoną wymienieni zostali w dokumentach jako młynarze.


ŚMIERĆ
Przed 1855 rokiem.


Pokrewieństwo:
Antoni Rogaliński to mój pra-pra-pra-pra-dziadek (4x pra) w linii prostej po mieczu, czyli pra-pra-pra-dziadek mego ojca Józefa i stryja Tadeusza, oraz pra-pradziadek jego ojca Stanisława, a mego dziadka ojczystego.


DOKUMENTY

  • 1855-03-25, Osiny: akt śmierci syna Marcina.

——————-
Czytaj o następnym pokoleniu: Marcin Rogaliński ur. około 1785, zm. 1855

Podziel się