Józef Deptowicz ur. 1747

Według tego, co dotychczas wiem (kwiecień 2021 roku), najstarszym ze znanych mi antenatów tej linii jest Józef Deptowicz. Oto dotyczące go dokumenty i warianty nazwiska w nich zastosowane:

 • Józef urodził się około 1747 roku
 • 1775-11-29 w Wąbrzeźnie Józef Deptowicz (lat 28) ożenił się z Marianną Jankiewicz (lat 19 lub 21)
 • 1776-03-04 w Wąbrzeźnie urodziła się córka Józefa Deptowicza i Marianny z Jankiewiczów (w dokumencie brak imienia dziecka)
 • 1778-02-19 w Wąbrzeźnie urodził się Mateusz, syn Józefa Deptowicza i Marianny z Jankiewiczów
 • 1783-03-11 w Wąbrzeźnie urodziła się Katarzyna, córka Józefa Depkowicza (!) i Marianny z Jankiewiczów
 • 1785-08-21 w Wąbrzeźnie urodziła się Marianna, córka Józefa Deptowicza i Marianny z Jankiewiczów
 • Żołnierz pruski 1782

 • 1788-02-22 w Wąbrzeźnie urodzili się Piotr i Franciszek, bliźniaczy synowie Józefa Deptowicza i Marianny z Jankiewiczów
 • 1791-02-14 w Wąbrzeźnie urodził się Walenty, syn Józefa Deptowicza i Marianny z Jankiewiczów
 • 1793-05-26 w Wąbrzeźnie urodził się Franciszek, syn Józefa Deptowicza i Marianny z Jankiewiczów
 • 1796-03-03 w Wąbrzeźnie urodził się Józef, syn Józefa Depty (!) i Marianny z Jankiewiczów

W 9 zapisach metryk Józef ma na nazwisko Deptowicz, Depkowicz lub Depta. Trzy warianty!

Zapisy powstawały przez ponad 20 lat, tworzone były przez różnych księży. We wszystkich tych dokumentach Józef jest określany jako żołnierz (łacińskie miles lub militis). Wielce prawdopodobne jest że był niepiśmienny – jak większość ówczesnego społeczeństwa. Jeżeli więc ksiądz zapisał nazwisko Józefa z błędem, nikt nie mógł tego sprawdzić ani poprawić.

Wąbrzeźno w Prusiech – Briesen (mapa z 1874 roku)

W następnych latach granice Polski się zmieniały, w 1807 powstało Księstwo Warszawskie, po Kongresie Wiedeńskim w 1815 utworzono Królestwo Polskie. W aktach ślubnych z lat 1807-1815 pojawia się cytowanie Kodeksu Napoleona…
Wąbrzeźno nadal jednak należało do Prus i nazywało się Briesen [czytaj: Brizen].
Wówczas syn JózefaWalenty Deptowicz – przeprowadził się z Wąbrzeźna 60 km na południe – do polskiego Lipna.
———————-
Czytaj o następnym pokoleniu: Walenty Deptowicz 1791-1859.

Podziel się