Depkowski czy Deptowicz?

W starych dokumentach często występują różne wersje tego samego nazwiska. Określamy je mianem oboczności.

Z ostatnich badań wiem, że rodzina Deptowiczów mieszkała w Wąbrzeźnie w latach 1750-1800. Dlaczego jednak ich potomkowie nosili nazwisko Depkowski? Kiedy zmienili nazwisko i dlaczego?

Wśród nich była przecież moja Babcia – Feliksa z Depkowskich Adamczykowa, – i jej ojciec Ignacy, syn Feliksa Depkowskiego.

Józef Deptowicz ur. około 1754

Według tego, co dotychczas wiem (wrzesień 2017 roku), najstarszym ze znanych mi antenatów tej linii jest Józef Deptowicz. Oto dotyczące go dokumenty i warianty nazwiska w nich zastosowane:

 • 1775-11-29 w Wąbrzeźnie Józef Deptowicz (lat 28) ożenił się z Marianną Jankiewicz (lat 19 lub 21)
 • 1776-03-04 w Wąbrzeźnie urodziła się córka Józefa Deptowicza i Marianny z Jankiewiczów (w dokumencie brak imienia dziecka)
 • 1778-02-19 w Wąbrzeźnie urodził się Mateusz, syn Józefa Deptowicza i Marianny z Jankiewiczów
 • 1783-03-11 w Wąbrzeźnie urodziła się Katarzyna, córka Józefa Depkowicza (!) i Marianny z Jankiewiczów
 • 1785-08-21 w Wąbrzeźnie urodziła się Marianna, córka Józefa Deptowicza i Marianny z Jankiewiczów
 • Żołnierz pruski 1782

 • 1788-02-22 w Wąbrzeźnie urodzili się Piotr i Franciszek, bliźniaczy synowie Józefa Deptowicza i Marianny z Jankiewiczów
 • 1791-02-14 w Wąbrzeźnie urodził się Walenty, syn Józefa Deptowicza i Marianny z Jankiewiczów
 • 1793-05-26 w Wąbrzeźnie urodził się Franciszek, syn Józefa Deptowicza i Marianny z Jankiewiczów
 • 1796-03-03 w Wąbrzeźnie urodził się Józef, syn Józefa Depty (!) i Marianny z Jankiewiczów

W 9 zapisach metryk Józef ma na nazwisko Deptowicz, Depkowicz lub Depta. Trzy warianty!

Zapisy powstawały przez ponad 20 lat, tworzone były przez różnych księży. We wszystkich tych dokumentach Józef jest określany jako żołnierz (łacińskie miles lub militis). Wielce prawdopodobne jest że był niepiśmienny – jak większość ówczesnego społeczeństwa. Jeżeli więc ksiądz zapisał nazwisko Józefa z błędem, nikt nie mógł tego sprawdzić ani poprawić.

Wąbrzeźno w Prusiech – Briesen (mapa z 1874 roku)

W następnych latach granice Polski się zmieniały, w 1807 powstało Księstwo Warszawskie, po Kongresie Wiedeńskim w 1815 utworzono Królestwo Polskie. Wąbrzeźno nadal jednak należało do Prus i nazywało się Briesen [czytaj: Brizen].
Wówczas syn Józefa – Walenty Deptowicz – przeprowadził się z Wąbrzeźna 60 km na południe – do polskiego Lipna.

Walenty Deptowicz 1791-1859

Przejrzyjmy zapisy metryk, w których występuje Walenty Deptowicz – Deptewicz – Depkowski:

 • 1791-02-14 w Wąbrzeźnie urodził się Walenty, syn Józefa Deptowicza, żołnierza, i Marianny z Jankiewiczów
 • Lipno 2010, stary warsztat szewski

 • 1815-11-14 w Lipnie Walenty Deptowicz ożenił się z Urszulą Urbanowicz
 • 1828 (około – nie znalazłam metryki) w Lipnie urodziła się Wiktoria, córka Walentego Deptowicza i Urszuli z Urbanowiczów
 • 1832-06-24 w Lipnie Walenty Deptewicz (szewc, 41) został ojcem chrzestnym swego bratanka Jana, syna szewca Józefa Deptewicza i Teresy z d. Piotrkowskiej (wnuczka Józefa Deptowicza i Marianny z Jankiewiczów)
 • 1832-07-20 w Lipnie (po śmierci Urszuli) Walenty Depkowski (!) (szewc, lat 41, urodzony w Wąbrzeźnie, syn Józefa & Marianny) ożenił się z Antoniną z d. Cywińską, I voto Śliwicką
 • 1835 (około – nie znalazłam metryki) w Lipnie urodził się Feliks, syn szewca Walentego i Antoniny z Cywińskich
 • 1837-08-06 w Lipnie urodził się Roman, syn szewca Walentego Deptowicza (lat 40) i Antoniny z Cywińskich
 • 1840 (około – nie znalazłam metryki) w Lipnie urodziła się Agnieszka, córka szewca Walentego i Antoniny z Cywińskich
 • 1859-11-21 w Lipnie zmarł szewc Walenty Deptowicz, mąż Antoniny z Cywińskich

Gałąź Walentego Deptowicza zmienia nazwisko na DEPKOWSKI

Przypuszczalnie inne gałęzie – potomkowie innych dzieci Józefa i Marianny – nadal używają nazwisko DEPTOWICZ.

Badania trwają – – –

z Atlasu Geograficznego Ilustrowanego Królestwa Polskiego, J. M. Bazewicza, 1907

Print Friendly, PDF & Email
Podziel się