Depkowski czy Deptowicz?

W starych dokumentach często występują różne wersje tego samego nazwiska. Określamy je mianem oboczności.
Z ostatnich badań wiem, że w latach 1750-1800 rodzina Deptowiczów mieszkała w Wąbrzeźnie. Około 1830 roku Deptowicze przeprowadzili się do Lipna, zmieniając nazwisko na Depkowski i tu niektórzy mieszkali jeszcze do 1945 roku.
Dlaczego jednak ich potomkowie nosili nazwisko Depkowski? Kiedy zmienili nazwisko i dlaczego?
Wśród nich była moja Babcia macierzysta – Feliksa z Depkowskich Adamczykowa (1903-1999) – i jej ojciec Ignacy, syn Feliksa Depkowskiego.

Biografie Deptowiczów / Depkowskich

 • Feliks Depkowski 1835-1906, syn Walentego
 • Jan Depkowski 1873-1914, syn Feliksa
 • Teodora Depkowska 1912-2000, córka Jana
 • Ignacy Depkowski 1875-1942, syn Feliksa
 • Feliksa Depkowska 1903-1999, córka Ignacego
 • Władysław Depkowski ur. 1860, syn Romana
 • Bolesław Depkowski 1888-1976, syn Władysława
 • Zenobia Depkowski 1903-1999, córka Bolesława
 • Przypuszczalnie inne gałęzie – potomkowie innych dzieci Józefa i Marianny – nadal używają nazwisko DEPTOWICZ.

  Badania trwają – – –

  z Atlasu Geograficznego Ilustrowanego Królestwa Polskiego, J. M. Bazewicza, 1907

  Podziel się