Jakub Adamczyk 1862-1943

Czytaj o poprzednim pokoleniu: Wawrzyniec Adamczyk ur….

Aktualizacja wpisu i wykresu: 23-XII-2022, H.
Spis treści:

1941-10 Kazimierz Adamczyk z dziadkiem Jakubem

DZIECIŃSTWO, MŁODOŚĆ

Akt urodzin Jakuba


1862 akt 54 – Jagniątki ur. – parafia Łęki Kościelne

Jagniątki
Działo się we wsi Łękach dnia 14 lipca 1862 roku o godzinie iedenastej w nocy. Stawił się
Wawrzyniec Adamczyk parobek włościan z Jagniątek lat 25 liczący,
w obecności
Jakoba Adamczyka parobka z Jagniątek lat 21, [brat Wawrzyńca, stryj dziecka]
tudzież
Franciszka Sikorskiego, gospodarza z Jagniątek lat 38 liczących, obydwóch włościan
i okazał nam dziecię płci męzkiej urodzone w Jagniątkach dnia dzisiejszego o godzinie 9 wieczorem z Jego Małżonki
Julianny z Celaków lat 30 liczącey,
Dziecięciu temu na chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało Imię Jakob
a Rodzicami jego Chrzestnemi byli
wyżej wspomniany Jakób Adamczyk i Agata Podgórska z Jagniątek.
Akt ten stawaiącemu i świadkom nieumieiącym pisać przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.
Xiądz Maciey Mórawski …


ŚLUB

Antonina z Bilickich I voto Sobierajska, II voto Adamczyk i Jakub Adamczyk, około 1940


Brak pewnych informacji o pierwszym ślubie Jakuba.
W 1901 Jakub miał 39 lat i był już wdowcem. W styczniu ożenił się z Antoniną, wdową po Jakubie Sobierajskim, córką Walentego Bilickiego i Anny z Lewandowskich.


DZIECI I DOMY

Nie mam dotychczas żadnych danych o I małżeństwie Jakuba ani o jego dzieciach z tego okresu.
II małżeństwo Jakuba z Antoniną wiązało się z przysposobieniem jej córki, niespełna 4-letniej Małgorzaty Sobierajskiej (1897-1978). Mieszkali w Nieszawie.

1901-11-06 Akt urodzin Franciszka Adamczyka


Wkrótce Antonina urodziła mu syna Franciszka Adamczyka (1901-1944).
Przed 1919 przeprowadzili się do Lipna, gdzie zamieszkali na ulicy Kościuszki.
Podczas II wojny światowej mieszkali we Włocławku.

ZAWÓD I PRACA

Był żołnierzem, potem pracownikiem pocztowym. Pracował jako woźnica z tzw. końmi pocztowymi czy rozstawnymi – do jego obowiązków należał przewóz poczty i ludzi do najbliższej stacji kolejowej.

1919 Franciszek Adamczyk pisze do rodzicówŚMIERĆ

Według świadectwa jego wnuczki Teresy, Jakub zmarł pod koniec II wojny, w 1944 we Włocławku i tu został pochowany.

Pokrewieństwo

Mój pradziadek, dziadek ojczysty mojej matki.


DOKUMENTY

  • 1862-07-14 Jagniątków k. Łowicza – akt urodzin Jakuba
  • około 1882 – około 1890 brak aktu I ślubu
  • 1901-02-11 Nieszawa – akt II ślubu Jakuba-wdowca z Antoniną-wdową
  • 1901-11-05 Nieszawa – akt urodzin syna Franciszka
  • 1919-04-05 kartka od syna Franciszka z Legionów Polskich, z wojny bolszewickiej
  • 1944 brak dokumentu: Jakub zmarł we Włocławku

185x

Czytaj o następnym pokoleniu: Franciszek Adamczyk ur….

Podziel się