Wojciech Małachowski 1768-1835

Wojciech Małachowski vel Małaszewski jest w tej linii najstarszym znanym mi antenatem.
Następny: Józef syn Wojciecha (1807-1869)
Inni Małachowscy


Spis treści:

Orchów obecnie

DZIECIŃSTWO, MŁODOŚĆ
Wojciech Małachowski – w niektórych dokumentach wymieniany jako Małaszewski – żył na przełomie XVIII i XIX wieku, urodził się w 1768 lub 1769 roku, zmarł około 1835 roku.

ZAWÓD I PRACA
Wojciech pracował jako owczarz. Jego syn był owczarkiem, wnukowie też początkowo mieszkali we wsiach koło Łasku… A owczarz to niezwykłe zajęcie, ciekawe, proszę tylko zajrzeć tutaj: Owczarze

ŚLUBY
Prawdopodobnie Wojciech miał dwie żony:
Pierwszą żoną była Marianna z domu Kunde*) – ślub około 1800
Jego drugą żoną była Julianna z Łuczkowskich – ślub około 1820

DZIECI I DOMY

Sędziejewice, powiat Szadek,- według mapy Chrzanowskiego 1859

W Sędziejewicach urodziły się dzieci Wojciecha i Marianny – mieszkali więc tutaj długo, do około 1820 roku.
Wojciech i Marianna Małachowscy mieli co najmniej czwórkę dzieci, które urodziły się:

 • 1808-07-27 w Sędziejowicach ur. Anna Małachowska
 • 1810-08-13 w Sędziejowicach ur. Józef Augustyn Małachowski
 • 1812-03-01 w Sędziejowicach ur. Kazimierz Małachowski
 • 1815-05-02 we wsi Podule gm. Sędziejowice ur. Domicella Małachowska

Z Julianną z Łuczkowskich, drugą żoną, Wojciech mieszkał w Osinach, ich córka Konstancja urodziła się we wsi Wymysłowie (parafia Górka Pabianicka).

W październiku 1834 roku Wojciech z druga żoną mieszkali już w Orchowie, skąd przyjechali do Łasku na ślub syna Józefa z Ludwiką Wojtynkówną.

Ciekawostka: Do 13 VII 1984 r. istniał tu ufundowany przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Antoniego Ostrowskiego modrzewiowy kościół św. Marii Magdaleny z 1779 r. z wyposażeniem wczesnobarokowym, głównie z XVII w. Pożar od pioruna sprawił, że kościół spłonął doszczętnie. Prawdopodobnie mogły to spowodować elektryczne dzwony które zamontowano dzień wcześniej. Wraz z kościołem płomień strawił bogate wyposażenie, także 13 obrazów, które pochodziły z kościoła w Skierniewicach i stanowiły dar fundatora. [Wikipedia]

ŚMIERĆ
Wojciech Małachowski zmarł po 1834 roku, wiemy, że był jeszcze obecny na ślubie syna Józefa i Ludwiki z Wojtynków, który odbył się 4-X-1834 w Łasku.
Zmarł jednak wkrótce, bowiem jego II żona, Julianna, w 1836-1837 wyszła ponownie za mąż, rodząc następnemu mężowi syna w 1837 roku.
Przyjmuję więc (do chwili odkrycia kolejnych dokumentów), że Wojciech zmarł w 1835-36 roku.

Pokrewieństwo:
Wojciech Małachowski vel Małaszewski był moim 3x pradziadkiem,
ojcem 2x pradziadka Józefa Małachowskiego (ok. 1807-1869)
dziadkiem Idziego Małachowskiego (1852-1916)
pradziadkiem Babci, Zofii z Małachowskich Rogalińskiej (1887-1967)
2x pradziadkiem Ojca, Józefa Rogalińskiego (1919-2013)


(c) gallas – Fotolia.com


Kiedy myślę o tych czasach, widzę srogą zimę i praprapradziadka w baranicy, kobiety w serdakach z owczego runa, dzieciaki w swetrach, sypiające pod kożuchem…
Między latami 1815 a 1822 zmarła Marianna, pięćdziesięcioletni wdowiec Wojciech został sam z dziećmi, więc w roku +/- 1823 ożenił się ze sporo młodszą, dwudziestoletnią Julianną z Łuczkowskich. W 1824 roku urodziła się im córka Konstancja, która później, w 1845 roku wyszła za mąż za Michała Potakowskiego (ur. 1824), przeprowadzając się do wioski Mileszki (dzisiaj jest to dzielnica Łodzi).


Nazwiska na tej stronie: Małachowski (Małaszowski, Małaszewski), Kudenek, Kunde (Kundak, Kudanek, Nidzka), Łuczkowski (Łyszkowski), Potakowski.
Miejscowości na tej stronie: Górka Pabianicka, Grabno, Łask, Mileszki, Osiny, Podule, Szadek, Sędziejowice, Wymysłowice

DOKUMENTY dotyczące Wojciecha Małachowskiego

 • 1768-1769 – brak: akt urodzin Wojciecha – ur. pomiędzy 1768 a 1770
 • około 1805 – brak: akt ślubu Wojciecha z Marianną Kudenek
 • 1808-07-27 – akt urodzin Anny, córki Wojciecha i Maryanny Kundakówny, Sędziejowice powiat Szadek
 • 1810-08-13 – akt urodzin syna Józefa Augustyna Małaszewskiego (!), syna Wojciecha i Maryanny z domu Kudankowa małżonki jego z pierwszego małżeństwa???, Sędziejowice powiat Szadek
 • 1812-03-01 – akt urodzin Kazimierza, syna Wojciecha i Maryanny z Kudenków małżonki jego z pierwszego małżeństwa???, Sędziejowice powiat Szadek
 • 1815-05-02 – akt urodzin Domicelli, córki Wojciecha i Maryanny, Podule parafia Grabno, powiat Szadek
 • około 1820 – brak: akt zgonu żony Marianny???
 • około 1823 – brak: akt ślubu z Julianną Łuczkowską ???
 • około 1824 – brak: akt urodzin córki Konstancji
 • 1834-10-04 – akt ślubu syna Józefa Augustyna z Ludwiką Wojtynek, Łask urodzonym w Osinach z Woyciecha i Julianny z Łuczkowskich małżonków Małachowskich w Orchowie zamieszkałych!!! (zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa rodziców nowo zaślubionych małżonków)
 • około 1834-36 – brak: akt zgonu Wojciecha Małachowskiego
 • 1845-10-08 – akt ślubu córki Konstancji z Michałem Potakowskim w Mileszkach – Panna Konstancya, córką Wojciecha i Julianny małżonków Małachowskich, z których ojciec nie żyje, matka tylko w Mileszkach zamieszkuje, lat 21 skończone liczącą, w wsi Wymysłowice rodzoną, przy Matce w Mileszkach zostającą!!! (zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa rodziców nowo zaślubionych małżonków)

Wiele informacji o Wojciechu pochodzi od Krystyny z Gliwic, poznanej przed laty na forum genealogicznym. Jesteśmy kuzynkami z linii Małachowskich: mój pradziadek Idzi Małachowski miał brata Adama, który z kolei był protoplastą gałęzi Krysi. Idzi i Adam byli więc synami naszych wspólnych antenatów: Józefa Małachowskiego i Ludwiki z Wojtynków.

Wcześniej odkopany przez Krysię akt ślubu Józefa z Ludwiką (1834) i akt zgonu Józefa (1869) były źródłem naszych przypuszczeń, że rodzicami Józefa byli Wojciech Małachowski i Julianna z Łuczkowskich. Zwykle dokumenty ślubne zawierają mnóstwo informacji o obojgu małżonkach i ich rodzicach.

Obecnie kuzynka moja odkryła, że było nieco inaczej: co prawda, ojcem Józefa był Wojciech Małachowski, jednak matką – nie Julianna, ale jego pierwsza żona Marianna. W jednym z geneo-poradników czytałam, że w przypadku ojczymów i macoch skryba często nie zaprzątał sobie głowy dociekaniem faktycznego ojca czy matki, ale podawał stan aktualny rodziny (niekonieczne rzeczywistych rodziców).

W tym przypadku okazało się, że około 1800 roku Wojciech Małachowski (ur. około r. 1768) ożenił się z Marianną (ur. około r. 1777).


*) Panieńskie nazwisko 2xprababki Marianny nie jest oczywiste, zmienia się w kolejnych dokumentach: Nicka, Nidzka, Kunde, Kudankowa, Kundakowa. Krystyna pisze: Po bardzo dokładnym zbadaniu źródeł i przeanalizowaniu całościowo ksiąg parafii w Grabnie, Sędziejowicach, Górce Pabianickiej i Łodzi-Mileszkach, stawiam na nazwisko podstawowe KUNDE.
461x

Podziel się