Małachowski

Miejsca związane z tą gałęzią Małachowskich w powiecie łaskim. Wg mapy Bazewicza, 1909

Wojciech (około 1770 – około 1835)
Józef s. Wojciecha (1807-1869)
Adam s. Józefa 1840- (zm. po 1892)
Michał s. Józefa 1849- (zm. po 1877)
Idzi s. Józefa 1852-1916
Antonina c. Józefa 1855- (zm. po 1873)
Stefan s. Adama 1871- (zm. po 1906)
Ewa c. Adama 1873-1937
Zofia c. Idziego 1887-1967

O nazwisku:

Występowanie nazwiska w obecnych granicach Polski w końcu XX wieku

Wcześniej tylko panowie mieli nazwiska, choć i one często się zmieniały.
Chłopi i mieszczanie długo posługiwali się samymi imionami, ewentualnie z dodatkiem miejscowości czy zawodu i to i wystarczało: kowal Jan spotkał się z Maćkiem z Bogdańca i Jaśkiem od Kacprów – i wszyscy we wsi wiedzieli, kto i z kim. Później – od początków XVII wieku – w Polsce ustalono obowiązek prowadzenia ksiąg metrykalnych. Zajmowali się tym księża, a księgi stanu cywilnego przechowywano w kościołach.

Nazwisko Małachowski wywodzi się od imienia. Pierwotnie jakiś antenat był niewielkiego wzrostu, więc przezwano go (nazwano) Mały. Od tego rdzenia powstał Małach – imię notowane już w 1174 roku!
Inne wersje tego imienia: Małacz (1397 r.), Małak (1457), Małas, Małek (1204), Małysz (1244) i wiele innych.
Do imienia – w zależności od potrzeb – dodawano różne końcówki.
Siedzibę, w której dawno temu zamieszkał jakiś Małach z rodziną, nazwano Małachów, Małachowo. Potem mieszkańcy osady dostawali nazwiska od osady: Małachowski.
Do dzisiaj takie miejscowości występują m.in. w powiatach: płockim, łomżyńskim, śremskim, gnieźnieńskim, koneckim, zawierciańskim…

Więcej miejscowości o tej nazwie – zobacz Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI.

Również od tego rdzenia pochodzą nazwiska: Malak, Malan, Malanowski, Malek, Maleńczyk, Malesa, Malusiak, Małaszyński, Małaszewski, Małachowicz, Małaczek, Małysz i inne.

Herbem Nałęcz pieczętowali się liczni Małachowscy ponoć od pierwszych Piastów

Wielu Małachowskich zasłużyło się Ojczyźnie tak bardzo, że nagradzani byli herbem i stanowiskami. Najsłynniejszy był hrabia Stanisław Małachowski herbu Nałęcz (1736-1809), o którym nie będę się rozpisywać – postać to zasłużona, znana i dokładnie opisana w wielu księgach.

Nie ma żadnych przesłanek, by sądzić, że moi przodkowie Małachowcy należeli do herbowej szlachty, a nawet do zubożałej szlachty zaściankowej.
Prawdopodobnie tworzyli najliczniejszą w Polsce klasę chłopów, by dopiero w XIX wieku kształcić się i zacząć pracować siłą umysłu.

876x
Podziel się