Literatura

 • Oskar Flatt, Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym,
  w Drukarni Gazety Codziennej, Warszawa 1853 (Pełny tekst)
 • Małgorzata Jaracz, Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001
 • Łódź (w dwóch odczytach) oprac. L. V. J., Wydawnictwo Stanisława Graeve, seria: Biblioteczka Krajoznawcza, IV i V, Warszawa 1909
 • Vilhelm Moberg, Emigranci, Wyd. Poznańskie, Poznań 1982; oryg. Utvandrarna, tłumaczenie – Maria Olszańska
 • Małgorzata Nowaczyk, Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego, PIW, Warszawa 2005
 • Martin Pollack, Cesarz Ameryki. Wielka ucieczka z Galicji, Wyd. Czarne, Wołowiec 2011; oryg. Kaiser von Amerika. Die grosse Flucht aus Galizien, 2010, tłumaczenie – Karolina Niedenthal
 • Mączak A., Samsonowicz H., Zientara B. – Z dziejów rzemiosła w Polsce, Wiedza Powszechna, Warszawa 1954
 • Rafał T. Prinke, Poradnik genealoga amatora, Wyd. Polonia, Warszawa 1992
 • Mario Puzo, Dziesiąta Aleja, Wyd. Albatros A. Kuryłowicz, Warszawa 2005; oryg. The Fortunate Pilgrim, 1964, tłumaczenie – Jacek Manicki
 • Kazimierz Rymut, Nazwiska Polaków, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1991
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego
 • Małgorzata Szejnert, Wyspa klucz, Wyd. Znak, Kraków 2009
 • Melchior Wańkowicz, Dzieje rodziny Korzeniewskich, Wyd. Polonia, Warszawa 1991 (na podstawie wydania National Commitee of Americans of Polish Descent, Inc., Nowy Jork 1944)
 • Violetta Wiernicka, Rosjanie w Polsce. Czas zaborów 1795-1915, Wyd. Bellona, Warszawa 2015
 • Jerzy Zdrada, Historia Polski 1795-1914, PWN, Warszawa 2005
338x
Podziel się