Józef Augustyn Małachowski 1810-1869

Poprzedni – Wojciech (około 1768 – około 1835), ojciec Anny, Józefa Augustyna, Kazimierza, Domicelli i Konstancji
Następny – Idzi (około 1770 – około 1835), ojciec Zofii
Inni Małachowscy

Spis treści:

DZIECIŃSTWO, MŁODOŚĆ

Józef Augustyn Małachowski urodził się 13 sierpnia 1810 roku w Sędziejowicach. Oto treść metryki:

Sędziejewice
Roku Pańskiego Tysiącznego osiemsetnego dziesiątego
Przedemną Xiędzem Sprawuiącym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Sędziejoskiej Powiatu Szadkoskiego w Departamencie Kaliskim stawił się Pr Woyciech Małaszewski* lat liczący 45 kunsztu owczarz zamieszkały w Sędziejewicach okazal nam dziecię płci męskiey urodzone w domu Jego oświadczaiąc iż iest spłodzone Zniego i Maryanny zdomu Kudankowa Małżonki jego z pierwszego Małżeństwa lat liczącey 33 którego Oyca życzeniem było nadać mu imię Józef Augustyn, po którym oświadczeniu i okazaniu dziecięcia akt urodzenia spisliśmy w przytomności sławetnego Klemensa Pieczyńskiego lat liczącego 27, Rozalii Jakiny z domu Gaiątków lat liczącey 30 tudzież Jana Jakina lat liczącego 35, z Woli Wężykowy, Salomei z Szymńskich Pieczynskiej Zamieszkałej w Sędziejewicach, który to akt po przeczytaniu stawaiącym przeze mnie tylko podpisanym został. X. Ant. Stankiewicz P. S. Urzę. Cywil.

Na marginesie: 13 Augusti?

*) Proszę zwrócić uwagę na oboczność nazwiska: zamiast Małachowski, ojciec został zapisany jako Małaszewski.

Józef Augustyn miał brata Kazimierza i dwie siostry o imionach Anna i Domicella. Anna była najstarsza, Józef był drugi w kolejności z czworga dzieci. Miał też przyrodnią siostrę o imieniu Konstancja.

ŚLUB
Józef Augustyn ożenił się z Ludwiką Wojtynek, ślub odbył się 4-X-1834 w Łasku. Oto treść aktu zawarcia małżeństwa:

Mauryca, nr 30
Działo się w Mieście Łasku dnia czwartego października tysiąc ośmset trzydziestego czwartego roku, o godzinie pierwszej po południu. Wiadomo czyniemy, że w przytomności świadków Woyciecha Ponieckiego (?) okupnika (?) w Maurycy zamieszkałego lat trzydzieści trzy mającego i Michała Czaykowskiego, także okupnika (?)w Maurycy zamieszkałego lat dwadzieścia dziewięć mającego, w dniu dzisieyszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Józefem Małachowskim młodzieńcem owczarkiem w Gorczynie zamieszkałym, urodzonym w Osinach z Woyciecha i Julianny z Łuczkowskich małżonków Małachowskich w Orchowie zamieszkałych, lat dziewiętnaście mającym, a Panną Ludwiką Woytynek, córką Szymona i Brygidy małżonków Woytynków w Maurycy zamieszkałych, lat siedmnaście liczącej w Brodni zrodzonej, a teraz w Maurycy przy rodzicach zostającej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dwudziestym pierwszym i dwudziestym ósmym września i piątym bieżącego miesiąca i roku w Parafii Łaskiey iako też zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa rodziców nowo zaślubionych małżonków. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż umowy przedślubney nie zawarli żadney. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, lecz przez nich niepodpisany, bo pisać nie umieją.
X. J. Bogusławski wikary nsz
za proboszcza

DZIECI I DOMY
Józef Augustyn i Ludwika Małachowscy mieli sześciu synów i cztery córki.

ZAWÓD I PRACA
Józef Augustyn po swym ojcu przejął zawód owczarza, wykonując go przez lata. Około 1860 roku pięćdziesięcioletni wówczas Józef został dzierżawcą folwarku Dąbrowa w powiecie łaskim, parafii Marzenin. Następnie około 1867 roku wydzierżawił na dziewięć lat folwark Korczyska, jednak dwa lata później zmarł (nota bene: folwark Korczyska został później wykupiony przez jego syna Idziego).ŚMIERĆ
Józef Augustyn Małachowski zmarł 4 marca 1869 roku. Oto treść aktu zgonu:
Wieś Korczyska, akt nr 23
Działo się we wsi Wygiezłów dnia 22 lutego 1869 o godzinie 10 po południu (?!). Stawili się: Józef Kardaś, gospodarz 51 lat i Wojciech Gradik, gospodarz lat 31, zamieszkali we wsi Jawor i oznajmili, że dnia 20 lutego / 4 marca o godzinie 3 po południu zmarł Józef Małachoski, dzierżawca wsi Korczyska, lat 62, syn nieżyjących już Wojciecha Małachoskiego i jego żony Marianny z Nickich, pozostawiając po sobie owdowiałą żonę Ludwikę z Wojtyszków. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Józefa Małachoskiego akt ten przeczytany obecnym i podpisany przez nas a oznajmujący oświadczyli, że są niepiśmienni.
Ksiądz N. Piaziński? proboszcz parafii wygiezłowskiej utrzymujący akta stanu cywilnego.

Pokrewieństwo: dziadek mojej Babci Zosi, czyli mój prapradziadek.

Podziel się