Buczek

Buczek – wieś gminna w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim.

Parafia Buczek oraz Kowalew, Lgów, Bachorzyn, Malenia B, Wola Buczkowska, młyn Krupa i pustkowie Tarczówka – od początków XVII wieku stanowiły wieku własność Walewskich h. Kolumna, a 1809 roku własność Józefa Walewskiego. Ostatnim niepodzielnym właścicielem z tego rodu był Mateusz.
W 1775 roku wieś była własnością szlachecką i liczyła 51 „dymów” (gospodarstw).
W 1827 roku Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego podaje: własność prywatna, w 28 domach mieszkało 186 osób.
W 1839 r. dobra na licytacji kupili Urbanowscy.
W 1846 r. parcelacja dóbr.
W 1856 roku wsie: Wola Buczkowska i Kowalew to własność Kazimierza Niedźwiedzkiego.
To co zostało po wyprzedaży na publicznej licytacji w 1874 r. kupił Honoriusz Pomian Łubieński, którego za długi wywłaszczyło Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w 1888 r.
Od 1904 roku właścicielem dóbr Buczku był Stanisław Lorentz, fabrykant ze Zgierza.
W 1922 roku z inicjatywy właściciela dóbr, powstaje Ochotnicza Straż Pożarna, której pierwszym prezesem jest Julian Rutkowski.
W roku 1926, powstaje pierwsza w powiecie łaskim kasa pożyczkowo-oszczędnościowa. W tym samym roku, syn Stanisława Lorentza, Jerzy, zwany „Młodym Lorentzem” doprowadził do parcelacji dóbr i kupił wieś Szadek, gdzie urządził swoją rezydencję.
Na krótko przed wybuchem II wojny światowej, Jerzy Lorentz sprzedał część majątku, by zasilić fundusze NSDAP. Podczas wojny został zapoznany jako zagorzały nazista.
Podczas okupacji niemieckiej w 1943 Niemcy wprowadzili dla wsi okupacyjną nazwę nazistowską Buscheck, zniszczyli część nagrobków na miejscowym cmentarzu, oraz wybudowali 3 domy, zwane „besarabkami”, z powodu przeznaczenia ich dla Niemców przesiedlonych z Besarabii. Istnieją one do dziś.
Ostatnim właścicielem był Julian Rutkowski, a całe dobra miały wtedy tylko 605 ha powierzchni. Rutkowski został wywłaszczony przez władze komunistyczne, które w dworku za kościołem urządziły sklep Gminnej Spółdzielni, a w rezydencji Jerzego Lorentza w Szadku – Państwowe Gospodarstwo Rolne.
W roku 1946 działalność rozpoczęło Koło Gospodyń Wiejskich
W 1992 roku do Buczka przyłączono m.in. niewielką wioskę Lgów, w której w XVIII/XIX wieku mieszkała rodzina Wojtynków, moich antenatów.

  • 1859-02-28 – chrz. Józefa Małachowska, c. Józefa i Ludwiki

Źródła:
  • Wsie regionu sieradzkiego
  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, s. 437
  • Podziel się