Idzi Małachowski 1852-1916

Aktualizacja wpisu i wykresu: 8-IV-2024, H.

Antenat Józef Augustyn (1810 – 1869), ojciec Adama, Katarzyny, Jana Nepomucena, Michała, Idziego, Antoniny i Józefy
Potomek – Zofia (1887 – 1967), z Małachowskich Rogalińska, mama Tadeusza, Czesława, Józefa i  Marii
Inni Małachowscy

Spis treści:

Akt urodzin Idziego Małachowskiego

DZIECIŃSTWO, MŁODOŚĆ

Urodził się w końcu sierpnia 1852 roku w Woli Łaskiej (dziś dzielnica Łasku) jako syn 42-letniego owczarza:
Działo się w Mieście Łasku dnia trzydziestego pierwszego sierpnia tysiąc osiemset pięćdziesiątego drugiego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Józef Małachowski owczarz w Woli Łaskiej zamieszkały lat czterdzieści trzy mający, w obecności Stanisława Wałęzki lat czterdzieści i Józefa Drach lat trzydzieści jeden liczących, obadwóch gospodarzy w Woli Łaskiej zamieszkałych, i okazał Nam dziecię płci Męzkiej urodzone we wsi Woli Łaskiej dnia trzydziestego bieżącego miesiąca i roku o godzinie trzeciej rano, z jego małżonki Ludwiki z Wojtynków lat trzydzieści siedm mającej. – Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Idzi a rodzicami jego chrzestnymi byli: Józef Papuziński z Brodni i Agata Wesoła z Woli Łaskiej. – Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, lecz przez tychże niepodpisany, bo pisać nie umieją. –
Wincenty Gajewski p. o. Urzędnika S.C.


Źródło: fotopolska.EU

 

 

1852
Chrzciny odbyły się 31 sierpnia w kościele parafialnym w Łasku. Rodzina była liczna – Idzi miał pięciu braci i trzy siostry.
Najwięcej wiem o najstarszym Adamie (dzięki geno-kontaktowi z jego prawnuczką Krystyną), który był aż o 12 lat starszy od Idziego.
Adam ożenił się po raz pierwszy w 1862 i przeprowadził do wsi Młyn Depcik w parafii Dłutów. Idzi miał 11 lat, kiedy zmarła Marianna, I żona Adama. Urodziła córeczkę Józię i po porodzie zmarła w 1863 roku.

1855
Idzi miał dwie młodsze siostry – Antonina urodziła się w Orchowie na początku czerwca 1855 roku, dokąd rodzina się niedawno przeniosła.

1859
Druga siostra Józia przyszła na świat w lutym 1859 roku – mieszkali wtedy we wsi Lgowie, parafii Buczek. Siedmioletni Idzi zapewne ten fakt lepiej zapamiętał, bo była najmłodsza z rodzeństwa.

1867
Józia Małachowska zmarła 13 lipca 1867 roku, mając niewiele ponad 8 lat.

1869
Wyraźnie rodzina podnosiła swój status społeczny. Dziadek Idziego, Wojciech (1770-1835) był owczarzem, ojciec Idziego, Józef (1810-1869) również zaczynał jako owczarz, ale pod koniec 62-letniego życia był już dzierżawcą wsi Korczyska. Zapewne tam mieszkał z całą rodziną (poza tymi dziećmi, które już pozakładały własne rodziny i poszły na swoje). Cały czas jeszcze mieszkali w okolicach Łasku, początkowo przeprowadzając się ze wsi do wsi (zapewne za pracą), aż na czas pewien założyli gniazdo w Korczyskach. Ojciec – Józef Małachowski – zmarł w 1869, gdy Idzi miał lat 17.

1872
W Łasku odbył się ślub starszego brata Idziego, Adama z Elżbietą z Zielińskich, pochodzącą z Wielunia. Adam z rodziną przeniósł się do Łasku. Może Adam z Elżbietą już od kilku lat mieszkali ze sobą — w akcie ślubnym jest mowa o 2 synach urodzonych po śmierci Marianny, I żony Adama. Z metryk urodzin tych synów – Wincenty (ur. 1869) i Stefan (ur. 1871) – wynika jednak, że mogli mieć innego ojca. W metrykach wymienieni są z nazwiskiem panieńskim matki – jako Zielińscy.

1873
22.07.1873 w Korczyskach odbył się ślub młodszej siostry Idziego, Antoniny Małachowskiej z Józefem Klimaszewskim. Może Idzi był na tym weselu…

23 listopada Idzi został chrzestnym ojcem bratanicy Ewy, córki Adama i Elżbiety. W akcie narodzin córki Adam wymieniony jest jako gospodarz w Łasku.

po 1873
Idzi został wcielony do armii carskiej (wówczas pobór obejmował mężczyzn od 21 roku życia) i po pewnym czasie został pisarzem pułkowym.

26 czerwca 1876 Ludwika z Wojtynków Małachowska (1817-1886), owdowiała matka Idziego, w wieku prawie 70 lat wyszła za mąż za Mateusza Kaszczyka (1816-1886), również wdowca. Ślub odbył się w Korczyskach.

1881 ŚLUB
26 listopada 1881 roku w Poddębicach odbył się ślub Pauliny Kubackiej (21) i Idziego Małachowskiego (29). Pod aktem podpisali się wszyscy zainteresowani:

 • Idzi – pisarz 37 jekateryńskiego pułku – podpisał się po rosyjsku,
 • Paulina – łamaną polszczyzną
 • Michał Kubacki, jej ojciec – czytelnie i poprawnie (a był bednarzem, więc nie musiał umieć pisać)

W 1886 roku zmarła Ludwika z Wojtynków, matka Idziego oraz jej II mąż Mateusz Kaszczyk

ZAWÓD I PRACA
Zapewne będąc w armii carskiej, Idzi wiele się nauczył. Około 1886 był już starszym pisarzem 37. jekatieryńskiego pułku piechoty.

DZIECI I DOMY
Idzi i Paulina Małachowscy mieli tylko jedną córkę – Zosię, która urodziła się w Łodzi 24 września 1887 roku. Była moją ukochaną Babcią.

Początkowo mieszkali w Łodzi, we własnym domu na Srebrzyńskiej 25. Idzi stale robił jakieś interesy. Zachował się dokument, według którego Idzi wraz z kuzynem Rybarkiewiczem kupują część folwarku Korczyska. Ignacy Rybarkiewicz był wujem Pauliny, mężem jej cioci, Pauliny z Kołaczkowskich. Po kilku latach Idzi dokupuje pozostałą część folwarku i należące do niego tzw. Lasy Folwarku Korczyska.

W międzyczasie Idzi i Paulina Małachowscy zostali właścicielami domu z 4 morgami ogrodu w Częstochowie, w którym zamieszkała ich córka po ukończeniu szkół.

1910 – 23 kwietnia w Łodzi, w kościele świętej Anny, Idzi został wpisany jako świadek narodzin i chrztu swego bratanka Jana Małachowskiego, syna Wincentego i Anny z domu Burchardt.

1916 ŚMIERĆ

Idzi zmarł podczas I wojny światowej. Mieszkał wówczas w Częstochowie z żoną Pauliną, córką Zofią Rogalińską i jej dwoma synami Tadeuszem i Czesławem. Zięć – Stanisław Rogaliński – był zmilitaryzowany i brał udział w Wielkiej Wojnie.
Idzi został pochowany w Częstochowie na cmentarzu św. Rocha. Jego córka Zofia przechowała kartkę z adresem grobu, którą po jej śmierci (1967) przywiozłam do Warszawy (niestety, ktoś z rodziny mi zabrał ten niewielki dokument).

Pokrewieństwo:

Idzi Małachowski był moim pradziadkiem, ojcem Babci Zosi, dziadkiem macierzystym mojego Ojca Józefa.

przodkowie Idziego Małachowskiego [2021-10-11]

DOKUMENTY dotyczące Idziego Małachowskiego i FAKTY

 • 1852.08.30, Wola Łaska – akt urodzin Idziego Małachowskiego, syna Ludwiki z Wojtynków i Józefa Małachowskich
 • 1867, Korczyska – ogł. w Dzienniku Warszawskim 1870 nr 142, Józef, ojciec Idziego dzierżawi folwark: ” Józef Małachowski zadzierżawił folwark Korczyska na lat 9, w roku 1876 kończące się, za ogólną sumę rs. 1,800
 • 1869.03.04, Korczyska – akt zgonu ojca Idziego: Józef Augustyn Małachowski (Małaszewski) zmarł jako dzierżawca wsi Korczyska w wieku lat 62
 • 1873.07.22, Korczyska – akt ślubu młodszej siostry Idziego, Antoniny Małachowskiej (ur. 1855) z Józefem Klimaszewskim (ur. 1843 syn Urszuli z Sikorskich i Jakuba Klimaszewskich)
 • 1873.11.23, Łask – Idzi występuje jako ojciec chrzestny swojej bratanicy, Ewy Małachowskiej (1873-1937), córki Adama
 • 1881.11.26, Poddębice – akt ślubu Idziego z Pauliną Kubacką, c. Józefy z Kołaczkowskich i Michała Kubackich; na akcie podpisy Idziego, Pauliny i jej ojca Michała oraz świadka
 • 1886.08.06, Korczyska – Idzi kupuje część folwarku Korczyska do spółki z Ignacym Rybarkiewiczem, wujem swojej żony
 • 1887.09.24, Łódź – w akcie urodzin córki Zofii występuje jako ślusarz
 • 1891.07.07, Korczyska – Idzi dokupuje część folwarku Korczyska
 • 1893 (około), Łódź – fotografia Idziego z żoną Pauliną i córką Zosią (dziewczynka ma tu 5-6 lat)
 • 1901.05.11, Łódź – Idzi występuje jako ojciec chrzestny Janiny Górskiej (córka Weroniki z Kubackich Górska, siostrzenica Pauliny Z Kubackich Małachowskiej, ur. 18.04.1901 w Łodzi)
 • 1909, Łódź – w kalendarzu gazety „Czas” Idzi występuje jako sekretarz Straży ogniowej ochotniczej w Łodzi
 • 1909.07.06, Częstochowa – urodziny wnuka Tadeusza Rogalińskiego, syna córki Idziego Zofii z Małachowskich i Stanisława Rogalińskich
 • 1912.10.17, Petersburg – urodziny wnuka Czesława Rogalińskiego, syna córki Idziego Zofii z Małachowskich i Stanisława Rogalińskich
 • 1916.11.20, Częstochowa – kartka z numerem grobu Idziego na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie [zachowana przez córkę Idziego, Zofię, a ukradziona przez Teresę R.] 
Podziel się