Lipno

[w opracowaniu]

Etymologia


To bardzo dawna nazwa – w różnych formach notowana jest od XIV wieku, początkowo jako Lippe (w dokumencie lokacyjnym nadającym prawa miejskie z 21 kwietnia 1349 roku), później już jako Lipno (1363 i 1378 rok), choć przez pewien czas istniały formy poboczne Lipe i Lipie.
Pierwotnie zapewne oznaczała siedlisko przy lipowym lasku.

Pradzieje

Istnieją hipotezy, że w centranej części miasta, na wzgórzu zwanym obecnie Wzgórzem Św. Antoniego, w czasach przedchrześcijańskich istniało grodzisko Słowian.
Miejscowośc położona blisko granicy państwa Polan z Prusami, od zarania swych dziejów bywała miejscem walk i najazdów pruskich.

Historia

W 2019 toku mieszkańcy Lipna świętowali 670-lecie. Przywilej lokacyjny nadał miastu w 1349 roku Władysław Siemowit – książę na Łęczycy i Dobrzyniu. Lipno stanowiło drugie co do ważności miasto na Ziemi Dobrzyńskiej.

Miasto powiatowe w guberni płockiej, nad rzeką Mień, leży wśród niziny otoczonej piaszczystymi wzgórzami.
Szerokość geograficzna północna 52º 51′ 4″, długość geograficzna wschodnia 36º 54′ 5″.
Odległość 54 wiorsty (57,6 km) od Płocka, 28 wiorst (29,9 km) od Włocławka i 33 wiorsty (35,2 km) od Golubia.
Lipno jest połączone drogą bitą z Włocławkiem i pobliskim Kikołem.

W mieście jest murowany kościół parafialny i również murowany kościół ewangelicki.


wiorsta — dawna (niemetryczna) rosyjska miara długości wynosząca około 1067 m, równa 1/7 mili rosyjskiej (7467,6 m).

Źródła:
  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, s. 437
  • Podziel się