Siostrzyczki Ksawerego Rogalińskiego

Niedawno odkryłam, że istniały jeszcze trzy córeczki Marcina i jego żony Józefy z Borowiczów, małżonków Rogalińskich, 3xpra-dziadków moich. Tym samym pojawiły się nowe wsie na szlaku Marcina.
Piszę o nich zdrobniale, bo to dzieci – ani Marianna, ani Petronella, ani Angela nie pożyły długo.
Najpierw urodziła się Marianna – około 1811 (co wynika z aktu zgonu 15-latki). Przypuszczalnie była pierwszym dzieckiem Marcina i Józefy z Borowiczów małżonków Rogalińskich.
W 1821 – Marcin był włodarzem w Goliszewie.
W 1824, kiedy urodził się mój prapradziadek Ksawery, jego ojciec od kilku lat był kumornikiem w Goliszewie. Wędrując za pracą, Marcin Rogaliński dotarł do wsi Tadzin.

„Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…” 1880–1902


Goliszew kod 99-314 –> Tadzin kod 95-060 to trasa 50-60 km na południe


Tadzin – inaczej Nowa Wieś albo Paluchowizna – 1) osada i młyn nad rzeką Mrożycą, powiat brzeziński, gmina Lipiny, parafia Brzeziny. Jest tu młyn, tartak i folusz. Osada młyna to 1 dom z 8 mieszkańcami, 40 mórg ziemi. Osada tartaku – 1 dom z szóstką mieszkańców, 31 mórg. Osada folusza to też 1 dom z 8 mieszkańcami, 14 mórg ziemi.
2) wieś i osada karczemna, powiat brzeziński gmina Lipiny, parafia Brzeziny; wieś ma 9 domów, 117 mieszkańców, 230 mórg; osada karczemna 1 dom, 4 mieszkańców, 1,5 morgi, dworska. W 1827 r. 15 domów, 104 mieszkańców.


Marcin był synem młynarzy, więc przy młynie nad Mrożycą poczuł się jak w domu i zatrzymał się tu nieco dłużej. Znalazł pracę ekonoma. Może pracował w sąsiednim dworze, może w pobliskim folwarku?


Kwietniowy dramat w 1826

W końcu kwietnia 1826 w Tadzinie rozegrał się jakiś dramat. Rogalińscy mieli wtedy pięcioro dzieci i szóste w drodze: Marianna – 15 lat, Marcin Jędrzej – 12 lat. Wawrzyniec 9 lat, Józef Kalasanty 5 lat i mój antenat Ksawery – 2 lata. Nie dowiemy się zapewne, dlaczego, ale 27.04.1826 o ósmej rano zmarła piętnastoletnia Marianna, a dwa dni później, w południe 29.04.1826 urodziła się córeczka Petronella.


Akt zgonu 15-letniej Marianny Rogalińskiej

62 Tadzin
Marianna Rogalińska lat 15

Działo się w Brzezinach dnia 27 kwietnia 1826 roku o godzinie 6 po południu. Stawili się Wawrzeniec Majtczak lat 48 i Michał Kiedrzyński lat 50 liczący, gospodarze w Tadzinie zamieszkali i oświadczyli, że w dniu 27 kwietnia roku bieżącego o godzinie ósmej przed południem umarła Marianna, Panna lat 15 maiąca, córka Marcina i Józefy z Naborowiczów Rogalińskich. Po przekonaniu sie naocznie o zejściu Maryanny Akt ten przeczytany stawaiącym, którzy są sąsiadami zmarłey, przez Proboszcza tylko podpisany został bo świadkowie pisać nieumieją.
Xiądz Szymon Ratyński, Proboszcz Brzeziński


114 Tadzin, Petronella Rogalińska
Działo się w mieście na Probostwie dnia pierwszego Maia Tysiąc ośmset dwudziestego szóstego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Marcin Rogaliński Ekonom lat trzydzieści sześć maiący, w Tadzinie zamieszkały, w przytomności Jakoba Golińskiego lat trzydzieści tudzież Pawła Łapka lat czterdzieści dwa liczących gospodarzy obydwóch w Tadzinie zamieszkałych, i okazał nam Dziecię płci żeńskiej, które urodziło się dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku bieżącego o godzinie pierwszej po południu z iego Małżonki Józefy z Naborowiczów lat trzydzieści dwa maiącey. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisieyszem nadane zostało imię Petronella a Rodzicami chrzestnemi iego byli Karol Łemkowski i Karolina Linkowa. Akt ten stawaiącemu i świadkom został przeczytany i przez Proboszcza tylko podpisany ponieważ stawaiący i świadkowie pisać nieumieią.
Xiądz Szymon Ratyński Proboszcz Brzeziński

1 maja 1826 roku 36-letni Marcin Rogaliński, wówczas ekonom w Tadzinie, zgłosił w brzezińskiej parafii narodziny córeczki. Przyszła na świat 26 kwietnia w Tadzinie, a chrzciny odbyły się właśnie 1 maja w Brzezinach. Wiosenna panna otrzymała imię Petronella – wszak chrzest odbył się w dzień świętej Petroneli.

„Modlitwa przy stole” Franz von Defregger 1835-1921


Na przełomie 1829 i 1830 roku urodziła się Angela. Może 27 stycznia 1830? Wtedy w kalendarzu przypadają imieniny Angeli, a nadawanie imion świętych z kalendarza było na ziemiach polskich znanym obyczajem. Nie wiem, jeszcze nie natrafiłam na jej akt urodzin.

Trudny marzec 1832 roku

Najpierw 01.03.1832 umarła Petronella Rogalińska, miała prawie 6 lat.


Dzień później, 02.03.1832 zmarł Józef Kalasanty Rogaliński. Miał 10 lat i 7 miesięcy.


Jeszcze kilka tygodni walczyła o życie, ale 24.03.1832 zmarła dwuipółletnia Angela Rogalińska.

Przedwiośnie 1832 roku było dla rodziny okrutne. Mieszkali wtedy w Lisowicach. 40-letni Marcin pracował tu jako karbowy.


Tadzin kod 95-060 –> Lisowice kod 95-060 to trasa 9 km na południe


1 marca zmarła Petronella, która miała prawie 6 lat. Nazajutrz, 2 marca odszedł jej starszy braciszek, 10-letni Józef Kalasanty, zaś 24 marca umarła najmłodsza Angela – miała tylko 2 lata i 5 miesięcy.

Z szóstki dzieci pozostało trzech synów. Mój bezpośredni antenat a ich brat, Ksawery Rogaliński, miał wtedy w marcu 8 lat. Dzięki temu, że przetrwał, ja jestem na świecie.
Przetrwali też ich dwaj starsi bracia – 18-letni wówczas Marcin Jędrzej Rogaliński i 15-letni Wawrzyniec Rogaliński.
Teofil Rogaliński i Apolinary Ryszard Rogaliński urodzili się później – pierwszy w 1835, drugi w 1840 roku.
Ich najstarszy brat Marcin Jędrzej Rogaliński był już wtedy żonaty z Rozalią Gawlikowską, mieli już swoje dzieci…


Dzieci 3xpra-dziadków Marcina i Józefy Rogalińskich. Czterech synów dożyło dorosłości, mieli swoje dzieci (nie znam losów Wawrzyńca ur. 1817)


306x
Podziel się

Dodaj komentarz