Róża z d. Weinstein ur. 1885

Aktualizacja wpisu i wykresu: 16-XII-2016, H.
Spis treści:

DZIECIŃSTWO, MŁODOŚĆ
Róża Weinstein urodziła się w Kutnie w roku 1885. Z niemiecka brzmiące nazwisko może sugerować pochodzenie niemieckie lub żydowskie, ale w karcie meldunkowej zapisano jej wyznanie katolickie.

ŚLUB
Przed rokiem 1916 wyszła za mąż za Kazimierza Rogalińskiego, starszego od siebie o 3 lata łódzkiego urzędnika.

DZIECI I DOMY
Tradycja rodzinna przekazała informację o córce Urszuli. Jeszcze nie znalazłam dokumentów, które by to potwierdzały.

Na karcie meldunkowej wymienione zostały cztery adresy — wszystkie w Łodzi:

  • ul. Konstantynowska 17
  • Anny 24
  • Piotrkowska 117
  • Główna 41 (obecnie: Piłsudskiego 25, zobacz zdjęcie z lat 1960-tych)

ZAWÓD I PRACA
Sądzę, że po prostu prowadziła dom.ŚMIERĆ
Nie wiem, gdzie i kiedy zmarła Róża z Weinsteinów Rogalińska.

Pokrewieństwo:
Róża była żoną Kazimierza, brata mego dziadka Stanisława i stryja mego ojca.
Z nieznanych mi przyczyn Ojciec nigdy nie poznał ani swego stryja Kazimierza, ani stryjenki Róży. Nawet nie wiedział o jej istnieniu.

Starszy brat ojca, Tadeusz, wiedział, że Kazimierz mieszkał w Łodzi i że miał córkę Urszulę. Ot, tyle.

Podziel się