Walenty Deptowicz 1791-1859

———————-
Czytaj o poprzednim pokoleniu: Józef Deptowicz 1747-1799


Przejrzyjmy zapisy metryk, w których występuje Walenty Deptowicz – Deptewicz – Depkowski:

 • 1791-02-14 w Wąbrzeźnie urodził się Walenty, syn Józefa Deptowicza, żołnierza, i Marianny z Jankiewiczów
 • 1815-11-14 w Lipnie Walenty Deptowicz ożenił się z Urszulą Urbanowicz

  1815, ślub Walentego z Urszulą Urbanowiczówną


  Nr 22
  Roku tysięcznego ośmsetnego Piętnastego, dnia czternastego listopada. Przed Nami Simonem Dobrackim Urzędnikiem stanu Cywilnego Gminy Lipnowskiej Powiatu Lipnowskiego w departamencie Płockim stawił się Walenty Deptowicz, kawaler, liczący lat dwadzieścia cztery, ukończonych podług złożonej metryki z Ksiąg Kościoła Wąbrzeźna, w Lipnie zostający, syn Józefa i Maryanny z Jankiewiczów, Deptowiczów w Wąbrzeźnie zamieszkałych, w asystencji oyca swego i zezwalającego na obchód małżeństwa. Stawiła się także panna Urszula Urbanowiczówna w Lipnie przy Rodzicach zostająca, licząca lat dziewiętnaście podług złożonej metryki wyjętej z Ksiąg Kościoła Lipnowskiego pod dniem trzynastym Listopada roku bieżącego. W asystencji Rodziców swych to iest Franciszka i Małgorzaty Urbanowiczów w Lipnie zamieszkałych i zezwalających na obchód małżeństwa, strony stawające żądają, ażebyśmy do ułożonego między niemi obchodu Małżeństwa przystąpili, którego zapowiedzi uczynione były przede drzwiami naszego domu Gminnego to iest pierwsza dnia dwudziestego drugiego, druga dnia dwudziestego dziewiątego Października roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe, gdy żadne tamowanie przeciw rzeczonemu Małżeństwu nie zaszło, my przeczytawszy wymienione Akta, z których okazuje się, iż formalności takich prawem wymaganych zachowane zostały, przychylaiąc się zatym do namienionego żądania, po przeczytaniu stronom i świadkom wszystkich wyżej wyrażonych Papierów, iako też Działu szóstego Kodexu Napoleona w tytule o Małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego Małżonka i przyszłey Małżonki, czyli chcą pobrać się z sobą węzłem Małżeństwa, tego wszystkiego spisaliśmy Akt w przytomności Krystyana Janiszewskiego liczącego lat trzydzieści dwa w Lipnie zamieszkałego, urodzonego Adama Czachowskiego Dziedzica części Rzuchowa liczącego lat pięćdziesiąt dwa, w Rzuchowie zamieszkałego, Andrzeja Grochalskiego, maystra kunsztu szewckiego liczącego lar trzydzieści dwa w Lipnie zamieszkałego, tudzież Szczepana Starnik kupca towarów Krakowskich liczącego lat trzydzieści ośm w Wieprzu zamieszkałego. Poczem akt niniejszy przeczytany i podpisany został przez Nas i Urodzonego Adama Czachowskiego, ile że inne osoby w tym akcie wyrażone pisać nieumieją.
  Adam Czachowski
  Simon Dobracki
 • 1828 (około – nie znalazłam metryki) w Lipnie urodziła się Wiktoria, córka Walentego Deptowicza i Urszuli z Urbanowiczów
 • 1832-06-24 w Lipnie Walenty Deptewicz (szewc, 41) został ojcem chrzestnym swego bratanka Jana, syna szewca Józefa Deptewicza i Teresy z d. Piotrkowskiej (wnuczka Józefa Deptowicza i Marianny z Jankiewiczów)

  Lipno 2010, stary warsztat szewski

 • 1832-07-20 w Lipnie (po śmierci Urszuli) Walenty Depkowski (!) (szewc, lat 41, urodzony w Wąbrzeźnie, syn Józefa & Marianny) ożenił się z Antoniną z d. Cywińską, I voto Śliwicką
 • 1835 (około – nie znalazłam metryki) w Lipnie urodził się Feliks, syn szewca Walentego i Antoniny z Cywińskich
 • 1837-08-06 w Lipnie urodził się Roman, syn szewca Walentego Deptowicza (lat 40) i Antoniny z Cywińskich
 • 1840 (około – nie znalazłam metryki) w Lipnie urodziła się Agnieszka, córka szewca Walentego i Antoniny z Cywińskich
 • 1859-11-21 w Lipnie zmarł szewc Walenty Deptowicz, mąż Antoniny z Cywińskich

Gałąź Walentego Deptowicza zmienia nazwisko na DEPKOWSKI


———————-
Czytaj o następnym pokoleniu: Roman Depkowski 1837-1906


68x
Podziel się