Marcin Rogaliński ur. około 1785

Aktualizacja wpisu i wykresu: 12-XII-2016, H.
Spis treści:

DZIECIŃSTWO, MŁODOŚĆ
Drażniące jest, jak niewiele wiem o swym krewnym w linii prostej. Nie był nikim wielkim, więc nie odnotowano w annałach jego czynów. Nie wiem dokładnie, kiedy się urodził – kolejne dokumenty podają jego wiek, ale arytmetyka bezlitośnie wykazuje, że nie mógł mieć w 1814 roku 27 lat, a w 1824 – 30 lat. Dwa wieki temu dokładność skrybów była po prostu nieistotna.

Jean-Pierre Norblin - "Parobek krakowski", 1817

Jean-Pierre Norblin – „Parobek krakowski”, 1817

Urodził się więc Marcin między 1785 a 1786 rokiem. Trwają poszukiwania metryki.

ŚLUB
Nie dotarłam do aktu ślubu. Mogę przypuszczać, że odbył się przed narodzinami pierwszego dziecka w 1814, może nawet w tej samej parafii Bedlno. Ale możliwe, że było całkiem inaczej.

Marcin Rogaliński był prostym człowiekiem, niepiśmiennym. Chyba wcześnie się ożenił, miał co najmniej siedmioro dzieci.

Trudno powiedzieć, jak brzmiało nazwisko panieńskie prapraprababci Józefy – co dokument to inna wersja. Borowska, Borowicz, Naborowska, Naboroska, Naborowicz… A może jeszcze inaczej? A może po prostu to również nie było ważne? Jeszcze nie było. Jedyny piśmienny – ksiądz – podczas ważnych uroczystości rodzinnych starał się poprawnie zapisać wszystkie dane, ale niepiśmienni uczestnicy wydarzeń nie byli w stanie go sprawdzić. A we wsi i tak wszyscy wiedzieli, że to Marcinowa Józia.

Przełom XVIII i XIX wieku. Dokonany w 1793 II rozbiór Polski sprawił, że okolice Kutna znalazły się całkowicie pod panowaniem pruskim i weszły w skład nowo utworzonych prowincji Prus Południowych. Kutnowskie w całości weszło w skład departamentu łęczyckiego, a po III rozbiorze znalazło się w departamencie warszawskim.
Potem 1807 Księstwo Warszawskie, 1815 Królestwo Polskie…

Na zielono oznaczam swoich przodków, żółtym - linie boczne, biało-szare czworokąty to zmarłe dzieci. Czerwonym punktem program oznacza istniejące zdjęcie (tu: dokumentu)

Na zielono oznaczam swoich przodków, żółtym – linie boczne, biało-szare czworokąty to zmarłe dzieci. Czerwonym punktem program oznacza istniejące zdjęcie (tu: dokumentu)

W dokumentach widać różnice historyczne: na akcie urodzin syna Marcina Jędrzeja z 1814 roku parafia Bedlno należy do Gminy Bedlińskiej powiatu Orłowskiego w Departamencie Warszawskim. Trzy lata później, już po Kongresie Wiedeńskim (1815), kolejny syn Wawrzyniec odnotowany jest w tejże parafii Gminy Bedlińskiej w powiecie Orłowskim, ale w Województwie Mazowieckim.

gmina Bedlno w 2016 [fot. z FB]

gmina Bedlno w 2016 [fot. z FB]

ZAWÓD I PRACA
W 1814 3xpradziad Marcin miał 27 lat i był parobkiem* we wsi Wojszyce.
W 1817 tenże Marcin nadal był parobkiem*, choć dwie wsie dalej, w Tarnowie (wieś to była maleńka i zniknęła już z map). Parobek musiał iść tam, gdzie była robota.

DZIECI I DOMY
Rodzina się powiększała. Marcin Jędrzej urodzony w 1814 w Wojszycach, Wawrzyniec w 1817 w Tarnowie koło Bedlna, w 1820 w Wojszycach urodziła się słabowita córeczka, która po kilku miesiącach zasiliła grono aniołków (jak mawiał jeden mój znajomy). Wtedy rodzina przeprowadziła się do Goliszewa. W 1821 roku Marcin miał co najmniej dwóch synów i ciężarną żonę. W lecie urodził się trzeci syn – Józef Kalasanty. Marcin radził sobie coraz lepiej, był już włodarzem* w Goliszewie.
W akcie urodzin Józefa Kalasantego świadkiem był nawet dziedzic dóbr Goliszewa – Hipolit Gamrat – taki pan, a jednak też niepiśmienny. Ale młody był, 24 lata zaledwie miał dziedzic. Po co im alfabet? Przecież i do czytania niewiele było.

W 1824 Marcin Rogaliński zapisany jest w akcie urodzin prapradziada Ksawerego (Xawery) jako kumornik* w Goliszewie zamieszkały. Ksawery potem był kowalem.
W 1828 urodził się kolejny syn Marcina – Apolinary Ryszard Rogaliński, który potem został szewcem.
W 1835 przyszedł na świat ostatni syn blisko 50-letniego Marcina i niewiele młodszej Józefy – Teofil, początkowo wyrobnik, później robotnik fabryczny.

Tu mieszkał i pracował w pierwszej połowie życia

Tu mieszkał i pracował w pierwszej połowie życia

W latach trzydziestych Rogalińscy przenieśli się spod Kutna pod Brzeziny, do Przecławia (między rokiem 1824 a 1843) – rodzina ośmioosobowa (Joasia zmarła jako niemowlę), ale sobie radzili i sześciu synów wychowali na ludzi.

Właściwie już wiem, że czterej synowie — Marcin-Jędrzej, Ksawery, Apolinary-Ryszard i Teofil — dożyli pełnoletniości, pozakładali rodziny, mieli swoje dzieci; nie mam pewności co do dwóch pozostałych synów — Wawrzyńca i Józefa-Kalasantego. Badania trwają.

W 1843 Marcin Rogaliński był świadkiem ślubu syna Ksawerego z mieszkanką Przecławia, Łucją z Jóźwików. Ślub odbył się w pobliskich Brzezinach, a Marcin był wtedy – jak zapisano w akcie ślubu – karbowym*, ale i gospodarzem w Przecławiu. Młody Ksawery mieszkał wówczas w Przecławiu przy rodzicach.

Zaczynał więc Marcin jako parobek, by po latach dorobić się gospodarstwa… Synów po kolei oddawał na naukę rzemiosł do dobrych majstrów i wychował ich rzetelnie.

ŚMIERĆ
Nie wiem, jak długo żył Marcin Rogaliński i gdzie żywota dokonał. Badania trwają.

Pokrewieństwo:
Marcin Rogaliński to mój pra-pra-pra-dziadek w linii prostej po mieczu, czyli pra-pra-dziadek mego ojca i pradziadek jego ojca, a mego dziadka ojczystego.

*Parobek, włodarz, komornik, karbowy, gospodarz – zapraszam do objaśnień na stronie Profesje.

Miejscowości związane Marcinem

Miejscowości związane Marcinem

MIEJSCOWOŚCI i DOKUMENTY dotyczące Marcina Rogalińskiego
Bedlno, Bronowice, Brzeziny, Dmosin, Goliszew, Przecław, Tarnów k/Bedlna, Wojszyce

 • brak: między 1785 a 1794 – akt urodzin Marcina
 • brak: około 1810 – akt ślubu z Józefą (ur. około 1792, z domu: Borowska, Borowicz, Naborowska, Naborowicz)
 • 1814-11-05 – akt urodzin syna Marcina Jędrzeja, Wojszyce par. Bedlno (ożeniony z Zofią z Pawlikowskich, zmarł przed nią w wieku 73 l. 9 m. w 1888 w Kołacinku, gmina Dmosin)
 • 1817-08-06 – akt urodzin syna Wawrzyńca, Tarnów par. Bedlno
 • 1820-01 brak: akt urodzin córki Joanny
 • 1820-07-18 – akt zgonu 6-miesięcznej córki Joanny, Goliszew parafia Łęki Kościelne
 • 1821-07-30 – akt urodzin syna Józefa Kalasantego, Goliszew parafia Łęki Kościelne
 • 1824-02-10 – akt urodzin syna Xawerego (mój prapradziadek), Goliszew parafia Łęki Kościelne
 • 1828 brak: akt urodzin syna – Apolinary Ryszard (ożeniony w 1860 z Angelą z Kozłowskich, 25-letnią wdową po Janie Gradysie)
 • 1835 brak: akt urodzin syna Teofila (I żona Barbara z d. Frontczak, ślub 1858; II żona Ludwika z d. Przeradzka, ślub 1878)
 • 1843-02-22 – akt ślubu syna Ksawerego z Łucją z Jóźwików, I voto Gostyńską, Brzeziny (łódzkie) – świadek
 • 1853-09-18 – akt II ślubu syna Ksawerego z Marianną Pacholską, Bronowice
 • 1858 brak: akt ślubu syna Teofila z Barbarą Frączak (Frontczak), Dmosin
 • brak: po 1853 (II ślub Ksawerego) – akt śmierci Marcina

——————-

Czytaj o następnym pokoleniu: Xawery Rogaliński ur. 1824

272x
Podziel się