Władysław Rogaliński ur. 1884, s. Jana

1884-ur-wladyslaw-rogalinsk
[tłumaczenie własne]
411 Łódź
Rogaliński Władysław
Miało miejsce w mieście Łodzi dnia 27 marca/8 kwietnia 1884 roku o godzinie drugiej po południu zjawili się Jan Rogaliński, woźnica z Łodzi, lat 42 od urodzenia, w obecności Szymona Filipczaka i Franciszka Cyrulińskiego, pełnoletnich woźniców z Łodzi i przedstawili niemowlę płci męskiej tutaj pod numerem 321 urodzonego 18/30 marca bieżącego roku o godzinie trzeciej po południu z jego żony Antoniny z domu Kotlińskiej, lat 32 od urodzenia. Dziecku temu na chrzcie świętym dokonanym tegoż dnia, dano na imię Władysław, a jego rodzicami chrzestnymi byli Szymon Filipczak i Anna Szeligowska.
Akt niniejszy oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym został odczytany.
Ks. Kl. Ostrowski


To drugi brat Stanisława Rogalińskiego, o którym jeszcze niedawno nikt w rodzinie nie wiedział, nawet ja – rodzinna genealożka. Zanim natrafiłam na metrykę mego ojczystego dziadka Stanisława, znalazłam metryki dwóch jego braci – Kazimierza i Władysława.
Kim był jego młodszy brat? Może Władysław umarł jako dziecko i dlatego nic o nim nie wiedziałam? W owych czasach śmiertelność wśród dzieci była sporo większa. Może rodzina zerwała z nim kontakty (co u nas bywa aż nazbyt często). Na razie jeszcze nie wiem.

Pokrewieństwo:
Brat dziadka ojczystego
1884-Wladyslaw-rogalinski

Print Friendly, PDF & Email
Podziel się