Kim była Róża Weinstein?

Brat mego dziadka Stanisława, Kazimierz Rogaliński był urzędnikiem; ożenił się z Różą z domu Weinstein. Kim była stryjenka mego Ojca?
1885
Urodziła się w Kutnie w 1885 roku.
1916
Kiedy objął ją spis mieszkańców Łodzi, w karcie meldunkowej zapisano jej wyznanie katolickie.

I wojna światowa
Dziadek Stanisław został wcielony do wojska, potem zwolniony ze względu na stan zdrowia; oddelegowany został do pracy do Petersburga.
W Łodzi jego brat Kazimierz Rogaliński był pomocnikiem kierownika w Komitecie Rozdziału Chleba i Mąki. W tymże Komitecie pracowała jego żona. W archiwach miasta Łodzi zachował się dokument, z którego wynika, że Róża po ślubie zmieniła nie tylko nazwisko, ale i imię. W dokumencie wspomnianego Komitetu występuje jako Rogalińska (Weinstein) Janina (Róża), pracownica w Komitecie Rozdziału Chleba i Mąki…

1930
Janina Rogalińska prowadzi Handel winem i wódką przy ul. Wodnej 15. Nic nie wiem o Kazimierzu – czy jej mąż jeszcze żył?

1934
W Sądzie Grodzkim w Łodzi toczy się proces ustanowienia rady familijnej nad nielet. po zmarłej Janinie-Róży Rogalińskiej. Róża-Janina zapewne zmarła w okresie 1933-34. Podejrzewam, że nie żył już również Kazimierz Rogaliński. Kim było ich dziecko?

1935
Kilka lat później, w wydanej 1937/39 Księdze adresowej miasta Łodzi pod adresem Wodna 15 mają firmę sukcesorzy Janiny Rogalińskiej.
W 1937 roku Łódzki Dziennik Wojewódzki publikuje listę nakazów płatniczych za 1935 rok. Państwowy podatek dochodowy na ulicy Wodnej 15 płaci Irena Jóźwiak.


Google wykazuje, że w Kutnie przed I wojną mieszkała co najmniej jedna rodzina Weinstein: Natan Weinstein prowadził wówczas tam browar do spółki z I. Turbowiczem.

Równocześnie z Różą w Łodzi mieszkał Ignacy Weinstein. Czy był jej krewnym?

Geneteka wykazuje dawniejszą rodzinę Weinsteinów w Kutnie. Czy to byli przodkowie Róży? W wolnej chwili sprawdzę link.

Przewodnik ilustrowany po Włocławku z 1922 wymienia w tym mieście dentystę A. Weinsteina na ulicy 3 Maja 22.

Jeszcze jedno zestawienie Weinsteinów.


128x

Podziel się

Dodaj komentarz